28310 55705

Ευκαιριες Καριερας


Job Opportunities in DesignGraphic

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

PHP Software Engineer

Τοποθεσια: Ηράκλειο/Ρέθυμνο

Τυπος: Πληρη

Περιγραφή:
We are looking for a php software engineer to be part of our small and growing team.
We require a self-motivated, imaginative and talented web developer who has a genuine passion for coding and always looking to get his feet wet.
Απαιτούμενα προσόντα:
- Strong working experience with object-oriented web development, expert PHP programming skills, with 3+ years working within an MVC framework(Codeigniter,Symfony2,Laravel).
– Relational database schema design and ability to write and tune SQL queries (we use MySQL).
– Strong understanding of web architecture (HTTP, REST, SOAP).
– Familiarity with the LAMP stack (LINUX, Apache, MySQL, PHP).
– Experience with Javascript
– Good communications and consultancy skills
– Good team player
– Willing to learn new stuff
Πρόσθετα προσόντα:
- AngularJS
– Frontend skills
– LAMP setup
– Experience on crafting and consuming APIs
– Symfony2
Η εταιρία παρέχει:
- Permanent Position
– Competitive Salary
– Modern environment
– Interesting projects


Επικοινωνια

Η DesignGraphic θα δημοσιεύει σε αυτή την σελίδα όλες τις ευκαιρίες καριέρας για όλα τα τμήματα της και όλες τις τοποθεσίες που δραστηριοποιείται. Παράλληλα συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης σπουδαστών - επικοινωνήστε εδώ.

like designgraphic?