Έλεγχος DomainΜπορείτε να μεταφέρετε τα υπάρχον domain σας σε εμάς σήμερα. Για να ξεκινήσετε, απλά εισάγετε τα domains παρακάτω, ένα σε κάθε γραμμή - μην εισάγετε το www. ή το http://

Παρακαλούμε εισάγετε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή αυτοματοποιημένων υποβολών.

captcha


Τιμολόγηση Domain

TLD Ελαχ. Χρόνια Μεταφορά Ανανέωση
.gr 2 €0,00 ΕΥΡ €20,00 ΕΥΡ
.com 1 €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.eu 1 €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.org 1 €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.net 1 €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.biz 1 €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.com.gr 2 €0,00 ΕΥΡ €20,00 ΕΥΡ