Έλεγχος DomainΞεκινήστε την εμπειρία φιλοξενίας σας με εμάς εισάγοντας το όνομα του domain που θέλετε να κατοχυρώσετε, μεταφέρετε ή απλά αγοράστε φιλοξενία παρακάτω...
Παρακαλούμε εισάγετε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή αυτοματοποιημένων υποβολών.

captcha

Τιμολόγηση Domain

TLD Ελαχ. Χρόνια Κατοχύρωση Μεταφορά Ανανέωση
.gr 2 €20,00 ΕΥΡ €0,00 ΕΥΡ €20,00 ΕΥΡ
.com 1 €9,00 ΕΥΡ €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.eu 1 €9,00 ΕΥΡ €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.org 1 €9,00 ΕΥΡ €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.net 1 €9,00 ΕΥΡ €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.biz 1 €9,00 ΕΥΡ €6,00 ΕΥΡ €9,00 ΕΥΡ
.com.gr 2 €20,00 ΕΥΡ €0,00 ΕΥΡ €20,00 ΕΥΡ