Χρήση Καταστήματος


1. Περιεχόμενο

 1. Η DesignGraphic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας designgraphic.gr (ή αλλιώς: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

2. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την DesignGraphic επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.

 2. Ο χρήστης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την DesignGraphic για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την DesignGraphic επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.

 3. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). 

 4. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και δεν επιθυμείτε την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την DesignGraphic σε συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με σκοπό την αποστολή σε σας διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών, ζητήστε την διαγραφή του προφίλ σας.

3. Ασφάλεια

 1. Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

4. Cookies

 1. Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο you.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.Υπηρεσίες Φιλοξενίας


1. Γενικά

 1. Δεν επιτρέπουμε την Φιλοξενία για χώρους: Ενήλικων, Παράνομης Κατοχής Μουσική ή Βίντεο, Warez ή IRC Bots.

 2. Δεν επιτρέπουμε την αποθήκευση αρχείων περισσότερης χωρητικότητας από αυτήν που σας παραχωρείται.

 3. Ο χώρος σας και οι λογαριασμοί Email και FTP σας παραχωρούνται με προσωπικούς κωδικούς προστασίας. Δεν θα πρέπει να παραχωρείτε τους κωδικούς σε τρίτους και είστε υπεύθυνοι για την προστασία τους.

 4. Για τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους διακομιστές μας η DesignGraphic δεν κρατάει αντίγραφα (Back Up). Παρέχονται εργαλεία στην κονσόλα Φιλοξενίας για να μπορούν οι πελάτες μας να αποθηκεύουν αντίγραφα των αρχείων τους. Είναι δική σας ευθύνη η τακτική αποθήκευση αντιγράφων.

 5. Δεν επιτρέπουμε να εκτελείτε «server processes» (πχ. talkers/IRC Bots) από τον χώρο που σας παραχωρούμε.

 6. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας δεν διανέμουμε ή δίνουμε το όνομά, email ή την διεύθυνσή σας σε τρίτους.

 7. Οι χρήστες δεν πρέπει να παίρνουν μέρος σε μαζική αποστολή e-mail ή spam.

 8. Κάθε φορά που εισέρχεστε σε χώρο πελατών ή συνδέεστε με τον χώρο που σας παραχωρούμε, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της DesignGraphic.

 9. Περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι όροι ή δεν εξοφλούνται συνδρομές, υπηρεσίες ή προϊόντα που έχετε επιλέξει οδηγούμαστε στον "τερματισμό των υπηρεσιών" σας.

 10. Η DesignGraphic δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε καταστροφή, οικονομική, ηθική, υλική από την καλή ή κακή χρήση του χώρου, την καλή ή κακή κατάσταση του δικτύου ή τον "τερματισμό των υπηρεσιών", λόγο μη τήρησης των όρων ή αποτυχία εξόφλησης οφειλών, που προσφέρονται.

 11. Κατά των "τερματισμό των υπηρεσιών" που σας προσφέρονται, λόγο μη τήρησης των όρων ή αποτυχία εξόφλησης οφειλών, όλα τα αρχεία (σελίδες, φωτογραφίες, βάσεις κτλ) θα διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση.

 12. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, αν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους ή δεν εξοφλείτε τις οφειλές σας.

 13. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ανανεώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Θα ειδοποιείστε για την αλλαγή των όρων μέσω των ανακοινώσεων.

2. Κίνηση Δεδομένων (Bandwidth / Data Transfer)

 1. H DesignGraphic λειτουργεί με την πολιτική της δίκαιης χρήσης και προσφέρει πακέτα με απεριόριστα χαρακτηριστικά. Για την αποφυγή της κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας διαθέτουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την υπηρεσία σε περιπτώσεις που παρεμβάλει την σωστή λειτουργία άλλων πελατών μας.

3. Ιστοσελίδες

 1. Επιτρέπεται η επαγγελματική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών web και ftp.

 2. Ο πελάτης είναι αποκλείστηκα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σελίδων και του χώρου που του διαθέτουμε. Είναι υπεύθυνος για τυχών άδειες χρήσης περιεχομένου και την τήρηση του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Ελληνικού δικαίου.

 3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν μυστικά, προσωπικά ή προσβλητικά δεδομένα που περιέχουν οι σελίδες ή ο χώρος που του διατίθεται.

 4. Η DesignGraphic έχει το δικαίωμα να απομακρύνει περιεχόμενο από τις σελίδες ή τον χώρο σας εάν προσβάλει οποιοδήποτε από τα παραπάνω άρθρα.

4. Ακυρώσεις και Επιστροφές Χρημάτων

 1. Εάν είστε συνδρομητής ετήσιου πακέτου θα πρέπει να συμμετέχετε στο συμβόλαιο μέχρι το τέλος της συνδρομής. Εάν ακυρώσετε την συνδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος που έχετε προπληρώσει η DesignGraphic δεν θα σας αποζημιώσει για την περίοδο μέχρι το τέλος του συμβολαίου. Ο λογαριασμός σας θα είναι ενεργός μέχρι το τέλος της συνδρομής σας αλλά παρόλα αυτά δεν έχετε καμιά υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες (παρόλο που συνεχίζετε να είστε υπεύθυνος για το περιεχόμενο).

 2. Εξαίρεται η περίπτωση της αποζημίωσης μέσα στις πρώτες 30 μέρες που είναι μέρος της χρηματοδότησης που προσφέρουμε για ετήσιες συνδρομές.

 3. Στην περίπτωση της αποζημίωσης μέσα στης πρώτες 30 μέρες (μόνο για ετήσιες συνδρομές) εξαιρούνται προϊόντα Domain, Secure Server Certificate στα οποία η DesignGraphic λειτουργεί ως καταχωριτής και ο λογαριασμός τους πληρώνεται με την έναρξη της συνδρομής.

 4. Η DesignGraphic διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει της υπηρεσίες σας οποιαδήποτε στιγμή. Δηλώσεις για αποζημίωση στέλνονται στο info@designgraphic.gr και θα εξεταστούν μόνο εάν είναι προφανές ότι ευθύνεται η DesignGraphic . Δηλώσεις που αναφέρονται σε προβλήματα που η DesignGraphic δεν ευθύνεται όπως: Μεταφορά Domain, Εγκατάσταση προγραμμάτων από τρίτους, Γνώσεις και εμπειρία του χρήστη, Δεν χρήζουν αποζημίωσης και οι δηλώσεις θα απορριφτούν.Νομικά


1. Τροποποιήσεις

 1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές πραγματοποιούνται για νομικούς/διαχειριστικούς λόγους ή για να διορθωθεί μια ανακριβής δήλωση, θα σας ειδοποιούμε επτά (7) ημέρες νωρίτερα (για παράδειγμα, θα δημοσιεύουμε την αλλαγή στη Σελίδα διακυβέρνησης του ιστοτόπου DesignGraphic).

 2. Σε περίπτωση αλλαγών σε πολιτικές που αναφέρονται ή ενσωματώνονται στην παρούσα Δήλωση, θα παρέχουμε σχετική ειδοποίηση μέσω της Σελίδας διακυβέρνησης του ιστοτόπου.

 3. Κάθε χρήση της DesignGraphic κατόπιν των σχετικών αλλαγών στους όρους συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων όρων.

2. Λύση

 1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς το γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας Δήλωσης ή εάν μας εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε πιθανούς νομικούς κινδύνους ή δεν εξοφλείτε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις στα χρονοδιαγράμματα που ορίζουμε, μπορούμε να διακόψουμε την παροχή μέρους ή του συνόλου των προϊόντων ή υπηρεσιών DesignGraphic σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το λογαριασμό ή να απενεργοποιήσετε όποιαδήποτε εφαρμογή σας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Δήλωση θα παύσει να ισχύει. 

3. Επίλυση διαφορών

 1. Οποιαδήποτε αξίωση, άσκηση αγωγής ή διαφορά (διεκδίκηση) που προκύπτει μεταξύ μας και απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Δήλωση ή τον ιστότοπο DesignGraphic θα υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Επαρχίας Ρεθύμνου. Η παρούσα Δήλωση, καθώς και οποιαδήποτε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ μας, διέπεται από τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διενέξεις με άλλες νομοθετικές διατάξεις. Για την επίλυση σχετικών αξιώσεων αναγνωρίζετε τη δικαιοδοσία επί των προσώπων των δικαστηρίων της Επαρχίας Ρεθύμνου στην Κρήτη.

 2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες στη DesignGraphic που σας ανήκουν, δεσμεύεστε να μας αποζημιώνετε και να μας προστατεύετε έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, απώλειας ή οποιουδήποτε είδους δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων) που σχετίζεται με ανάλογες αξιώσεις. Αν και παρέχουμε κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ή να υποδεικνύουμε τις ενέργειες των χρηστών της DesignGraphic και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους χρήστες στη DesignGraphic. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσβλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή πληροφορία που ενδεχομένως εντοπίσετε στη DesignGraphic. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά, εντός και εκτός σύνδεσης, οποιουδήποτε χρήστη της Loggia.

 3. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η DesignGraphic ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η DesignGraphic ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ DesignGraphic ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Η DesignGraphic ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ Ή ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η DesignGraphic ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

4. Ορισμοί

 1. Ανεξάρτητος που κατοικείτε ή η έδρα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας βρίσκεται, η παρούσα Δήλωση αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην εταιρεία Β.Ηλιάκης - Γ.Ηλιάκης Ε.Ε. Στο παρόν, οι όροι “εμείς”, “εμάς” “μας” και "DesignGraphic" αναφέρονται στην εταιρεία Β.Ηλιάκης - Γ.Ηλιάκης Ε.Ε.

 2. Με τον όρο "προϊόντα" ή "υπηρεσίες" νοούνται οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω (α) του ιστοτόπου μας, στη διεύθυνση www.designgraphic.gr, καθώς και μέσω άλλων ιστοτόπων και συνεργαζόμενων ιστοτόπων της DesignGraphic (συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων τομέων, διεθνών εκδόσεων, widget και εκδόσεων για κινητά τηλέφωνα), (β) της Πλατφόρμας μας, (γ) των Εφαρμογών, καθώς και άλλων παρόμοιων δυνατοτήτων και (δ) άλλων πολυμέσων, λογισμικού, συσκευών ή δικτύων που υφίστανται ή πρόκειται να αναπτυχθούν.

 3. Με τον όρο "πληροφορίες" νοούνται οποιαδήποτε στοιχεία και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που πραγματοποιούνται από εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες της DesignGraphic.

 4. Με τον όρο "περιεχόμενο" νοείται οποιοδήποτε στοιχείο που δημοσιεύεται στη DesignGraphic από εσάς ή άλλους χρήστες και το οποίο δεν δύναται να περιληφθεί στον όρο "πληροφορία".

 5. Με τον όρο "δεδομένα" ή "δεδομένα χρήστη" νοούνται οποιαδήποτε δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών που ανακτώνται από εσάς ή από τρίτους στη DesignGraphic ή παρέχονται από εσάς ή από τρίτους μέσω προϊόντων ή υπηρεσιών που σας παρέχονται.

 6. Με τον όρο "χρήση" νοείται η χρήση, αντιγραφή, δημόσια εκτέλεση ή προβολή, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση και δημιουργία παράγωγων έργων.

 7. Με τον όρο "ενεργός εγγεγραμμένος χρήστης" νοείται οποιοσδήποτε χρήστης έχει συνδεθεί σε υπηρεσία ή προϊόν της DesignGraphic τουλάχιστον μία φορά κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών.

5. Άλλα

 1. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τη DesignGraphic και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών.

 2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Δήλωσης κριθεί ως μη εφαρμοστέα, δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 3. Η αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Δήλωσης δεν θα θεωρείται ως αποποίηση των όρων της.

 4. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αποποίηση των διατάξεων της παρούσας Δήλωσης πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως και να φέρει την υπογραφή μας.

 5. Δεν μπορείτε να μεταβιβάζετε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που διαθέτετε βάσει της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεσή μας.

 6. Διατηρούμε το δικαίωμα εκούσιας εκχώρησης όλων των δικαιωμάτων μας και των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της παρούσας Δήλωσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης των περιουσιακών μας στοιχείων αυτοδικαίως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 7. Κανένα στοιχείο της παρούσας Δήλωσης δεν εμποδίζει τη συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου.

 8. Η παρούσα Δήλωση δεν προβλέπει την εκχώρηση δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων.

 9. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουμε εκχωρήσει ρητώς.

 10. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση του ιστοτόπου DesignGraphic ή την πρόσβαση σε αυτόν.